Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 9ο)

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η καλή συναισθηματική υγεία;
Οι άνθρωποι με καλή συναισθηματική υγεία μπορούν ν’ ασκούν έλεγχο πάνω στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους και έχουν καλές σχέσεις. Διατηρούν μια αντικειμενικότητα σχετικά με τα προβλήματά τους.
Παρόλο που έχουν καλή συναισθηματική υγεία, βιώνουν μερι­κές φορές συναισθηματικά προβλήματα ή ακόμα και κάποια διανοητική ασθένεια. Η διανοητική ασθένεια προκαλείται συχνά από φυσική αιτία, όπως είναι μια χημική δυσαναλογία στον εγκέφαλο. Πίεση και προβλήματα με την οικογένεια, την εργασία ή το σχολείο μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν κάποια διανοητική ασθένεια ή να χειροτερέψουν την ήδη υπάρχουσα. Εντούτοις, οι άνθρωποι που έχουν καλή συναι­σθηματική υγεία έχουν μάθει τρόπους να αντιμετωπίζουν την πίεση και τα προβλήματα. Ξέρουν πότε πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από τον γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλό τους.

Τι γίνεται με τον θυμό;
Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν μερικές φορές αυτό που προκαλεί τον θυμό τους, πόσο θυμό κρατούν μέσα τους ή πως μπορούν να εκφράσουν τον θυμό. Ορισμένα γεγονότα ή ενέργειες άλλων ανθρώπων μπορούν να σας κάνουν να θυμώσετε. Επίσης, πολλά μικρά πράγματα μπορούν να συσσωρεύονται και να σας κάνουν να νιώθετε ότι η ζωή είναι άδικη.
Εάν παρατηρήσετε ότι είστε όλο και περισσότερο οξύθυμοι ή ότι παίρνετε ρίσκο με ανθυγιεινούς κινδύνους (όπως με το να πίνετε πολύ ή να κάνετε κατάχρηση φαρμάκων), μπορεί να παρουσιάζετε πρόβλημα με τη διαχείριση του θυμού σας. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο σας και να ζητήσετε βοήθεια.
Τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω τα συναισθηματικά προβλήματα;
Προτάσεις για την αντιμετώπιση των συναισθημάτων σας :
*        Μάθετε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας με τους κατάλληλους τρόπους. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τους κοντινούς σας ανθρώπους ότι κάτι σας ενοχλεί. Η κατα­πίεση των συναισθημάτων, της εσωτερικής θλίψης ή του θυμού σπαταλάει την ενέργειά σας και μπορεί να προκαλέσει προ­βλήματα στις σχέσεις σας, στην εργασία ή και στο σχολείο.
*        Σκεφτείτε πριν δράσετε. Οι συγκινήσεις μας μπορούν να είναι πολύ ισχυρές. Όμως, προτού παρασυρθείτε από τα συναι­σθήματά σας και πείτε ή κάνετε κάτι που θα μετανιώσετε μετά, εξετάστε τις πιθανές θετικές και αρνητικές συνέπειες των πρά­ξεων σας.
*        Αναζητάτε ισορροπία στη ζωή σας. Αποφεύγετε τις έμμονες σκέψεις για τα προβλήματα στην εργασία, στο σχο­λείο ή στο σπίτι σας. Εστιάστε στα θετικά πράγματα της ζωής σας. Βρείτε τον χρόνο, για να κάνετε πράγματα που σας ευχα­ριστούν.
*        Φροντίστε τη σωματική σας υγεία. Η φυσική σας υγεία μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συναισθηματική σας υγεία. Φροντίστε το σώμα σας με υγιεινή διατροφή, καθημερινή άσκηση και αρκετό ύπνο. Μην κάνετε κατάχρηση του οινο­πνεύματος ή χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Το πιο σημαντικό από όλα είναι να αναγνωρίσετε τα συναισθήματά σας και να καταλάβετε γιατί τα έχετε. Συνειδητοποι­ώντας τις αιτίες της θλίψης, της απογοήτευσης και του θυμού στη ζωή σας, θα βοηθηθείτε στην καλύτερη διαχείριση της συναισθηματικής σας υγείας.
Με ποιο τρόπο επιδρά η πίεση στα συναισθήματά μου;
Η πίεση μπορεί να προέλθει από καταστάσεις προβλημάτων προσωπικών ή επαγγελματικών (π.χ. αντιμετωπίζοντας μεγάλο φόρτο εργασίας ή πάρα πολλές ευθύνες).
Το σώμα σας αποκρίνεται στο στρες με την παραγωγή ορμο­νών για την αντιμετώπιση του στρες. Αυτές οι ορμόνες βοη­θούν το σώμα σας να ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αλλά όταν το σώμα σας παράγει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από τις ορμόνες αυτές για μια μεγάλη χρονική περίοδο, οι ορμόνες τελικά εξαντλούν το σώμα σας και τα συναισθήματά σας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από πίεση είναι συχνά συναισθηματικοί, ανήσυχοι, οξύθυμοι, ακόμα και καταθλιπτικοί.
Εάν μπορείτε, προσπαθήστε να αλλάξετε την κατάσταση που σας προκαλεί πίεση. Μέθοδοι χαλάρωσης (όπως οι βαθιές ανα­πνοές και ο διαλογισμός) και η σωματική άσκηση είναι, επίσης, χρήσιμοι τρόποι για ν’ αντιμετωπιστεί η πίεση.
Μπορούν τα συναισθηματικά προβλήματα να αντιμε­τωπιστούν;
Ναι. Υπάρχει υποστήριξη από ομάδες, συμβούλους και φάρμακα, ώστε να βοηθηθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν συναι­σθηματικά προβλήματα ή κάποια διανοητική ασθένεια. Εάν έχετε ένα τρέχον συναισθηματικό πρόβλημα, συζητήστε το με τον οικογενειακό σας γιατρό. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τον σωστό τρόπο αντιμετώπισής του.

Πνευματικότητα και υγεία
Τι είναι πνευματικότητα;
Η πνευματικότητα είναι ο τρόπος να βρείτε σημασία, ελπίδα, άνεση και εσωτερική γαλήνη στη ζωή σας. Πολλοί άνθρωποι συναντούν και βιώνουν την πνευματικότητα μέσω μιας θρη­σκείας. Μερικοί τη βρίσκουν μέσω της μουσικής, της τέχνης ή της σύνδεσής τους με τη φύση. Άλλοι τη βρίσκουν στις αξίες και τις αρχές τους.
Τι σχέση έχει η πνευματικότητα με την υγεία;
Δεν υπάρχει μια σίγουρη απάντηση. Εντούτοις, φαίνεται ότι το σώμα, ο νους και το πνεύμα συνδέονται. Η υγεία οποιουδήπο­τε από αυτά τα στοιχεία φαίνεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία και των άλλων.
Έρευνες δείχνουν ότι οι θετικές πεποιθήσεις, η ασφάλεια και η δύναμη που αντλούμε από τη θρησκεία, τον διαλογισμό και την προσευχή μπορούν να συμβάλλουν στη θεραπεία, την υγεία και την ευτυχία. Η βελτίωση της πνευματικής σας υγείας μπο­ρεί να μην θεραπεύσει μια ασθένεια, αλλά μπορεί να σας βοη­θήσει να αισθανθείτε καλύτερα, να αποτρέψει μερικά προβλή­ματα υγείας και να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε μια ασθέ­νεια ή τον θάνατο.
Πώς μπορώ να βελτιώσω την πνευματική υγεία μου;
Εάν θέλετε να βελτιώσετε την πνευματική υγεία σας, μπορεί να θελήσετε να δοκιμάσετε τις ακόλουθες ιδέες. Θυμηθείτε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και αυτά που λειτουργούν για τους άλλους μπορεί να μην λειτουργήσουν για σας. Κάντε αυτό που είναι εύκολο για σας.
·         Προσδιορίστε τα πράγματα στη ζωή σας, που σας δίνουν μια αίσθηση εσωτερικής ειρήνης, ασφάλειας, δύναμης, αγάπης και σύνδεσης με τους άλλους.
·        Αφιερώστε χρόνο καθημερινά, για να κάνετε τα πράγματα που σας βοηθούν πνευματικά. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κοινωνική υπηρεσία ή εθελοντική εργασία, προσευχή, ψαλμούς, ανάγνωση εμπνευσμένων βιβλίων, περπάτημα στη φύση, ήρεμο χώρο και χρόνο για σκέψη, γιόγκα, ένα άθλημα ή θρησκευτικές λειτουργίες.
Γιατί ο γιατρός μου πρέπει να ξέρει τις πνευματικές μου πεποιθήσεις;
Είναι σημαντικό για τον γιατρό σας να ξέρει πώς η πνευματικότητά σας επιδρά πάνω στα συναισθήματα και στις σκέψεις σας για την ιατρική διαδικασία υποστήριξής σας. Εάν νομίζετε ότι οι πνευματικές σας πεποιθήσεις έχουν επιπτώσεις στην ικα­νότητά σας να ακολουθήσετε τις συστάσεις του γιατρού σας, πέστε το στον γιατρό σας.
Εάν έχετε την πεποίθηση ότι οι ανησυχίες σας προκαλούν στρες, μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός θέλει να σας βοη­θήσει. Εάν ο γιατρός σας δεν μπορεί να σας βοηθήσει με αυτά τα ζητήματα, μπορεί να είναι σε θέση να προτείνει κάποιον άλλον που να μπορεί.