Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 65ο)

ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Όλοι θέλουμε να έχουμε σχέσεις αγάπης. Θα πρέπει όμως να είμαστε πρόθυμοι να αφοσιωθούμε συνειδητά στον σκοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε να μάθουμε να αγαπάμε και απελευθερωθούμε από τους διάφορους μηχανισμούς άμυνας που εμποδίζουν την αγάπη μας.
Οι δώδεκα συνειδητές αποφάσεις θα μας δώσουν την ελευθερία να αγαπάμε συνειδητά τον σύντροφό μας, απαλλαγμένοι από φόβους και παιχνίδια.