Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 19ο)

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Τι είναι η δυσλειτουργία στη στύση;

Όταν ένας άνδρας δεν μπορεί να έχει μια στύση για να έρθει σε σεξουαλική επαφή ή δεν μπορεί να κρατήσει μια στύση για να τελειώσει μια σεξουαλική επαφή, λέμε ότι έχει στυτική δυσλειτουργία. Η στυτική δυσλειτουρ­γία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνή σε άτομα μεγαλύτερα των 65 χρόνων.
Μήπως η στυτική δυσλειτουργία είναι μέρος των γηρατειών;
H στυτική δυσλειτουργία δεν είναι απαραίτητο να αυξά­νεται με την ηλικία. Είναι αλήθεια ότι καθώς γερνάτε μπορεί να χρειαστείτε περισσότερα ερεθίσματα για να διεγερθείτε. Αλλά οι ηλικιωμένοι πρέπει και αυτοί να είναι σε θέση να απολαύσουν το σεξ.