Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 81ο)ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΣΩΣΤΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ
Η διατροφή του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στη σωματική και νοητική του αρμονία. Πολλά προβλήματα υπερκινητικότητας και αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού έχει αποδειχτεί ότι σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση άχρηστης τροφής με υψηλή περιεκτικό­τητα σε ζάχαρη και άσπρο αλεύρι.