Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ


ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 80ο)


ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΒΑΡΟΣ

Δεν έχουν όλα τα υπέρβαρα παιδιά προβλήματα βάρους, όπως οι ενή­λικες. Όμως, μεγαλώνοντας τα παιδιά, ο κίνδυνος να παραμείνουν υπέρβαρα αυξάνεται. Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος, εάν ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι επίσης υπέρβαροι. Είναι σημαντικό τα προβλήματα βάρους να προλαμβάνονται έγκαιρα.