Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 40ο)

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Έχετε μια αλλεργία όταν το σώμα σας αντιδράει υπερ­βολικά σε ουσίες που συνήθως δεν προκαλούν προβλή­ματα για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτές οι ουσίες καλούνται αλλεργιογόνα. H υπερβολική αντίδρα­ση του σώματός σας στα αλλεργιογόνα είναι αυτό που προκαλεί τα συμπτώματα.