Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 30ο)

ΦΥΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

    ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στα κρυολογή­ματα και στους διάφορους ιούς, που κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια του έτους. Παρ’ όλο που δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας, εντούτοις, το κρυολόγημα αποτελεί κάποια δυσαρμονία μέσα στο ψυχοσωματικό σύστημα - πράγμα που κάνει το σώμα πιο ευάλωτο και αν η αρμονία και η ζωτικότητα δεν αποκατασταθούν στο σώμα και στον νου, τότε σιγά σιγά θα εμφανιστούν και άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Οι παρακάτω οδηγίες μπορεί να φανούν χρήσιμες στα άτομα που παρουσιά­ζουν αυτή την αδυναμία.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 29ο)

Διαβήτης και Άσκηση

Πώς μπορεί η άσκηση να με βοηθήσει στον διαβήτη;
Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους και να ελαττώσει τα

επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Επίσης, μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, που είναι συνη­θισμένες σε διαβητικούς. Η άσκηση μπορεί ακόμη να σας βοηθήσει να νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας και να βελ­τιώσει τη γενική σας υγεία.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 28ο)

Υψηλή Αρτηριακή Πίεση


Τι είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση;
Φανταστείτε ότι οι αρτηρίες σας είναι σωλήνες που μεταφέ­ρουν το αίμα από την καρδιά σας στο υπόλοιπο σώμα σας. Υψηλή αρτηριακή πίεση (αποκαλείται επίσης και ‘υπέρταση’) δημιουργείται όταν το αίμα σας κυκλοφορεί μέσα στις αρτη­ρίες με μεγαλύτερη πίεση από το κανονικό.

Τι σημαίνουν τα νούμερα;
Η αρτηριακή πίεση αποτελείται κατ’ ουσίαν από δύο μετρή­σεις, που διαχωρίζονται από μία κάθετη γραμμή, όταν απεικο­νίζονται εγγράφως, όπως λόγου χάρη: 120/80. Μπορεί επίσης να ακούσετε κάποιον να λέει ότι η πίεση είναι «120 με 80».

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 27ο) - B

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

θα περιγράφω όλες τις κινήσεις, σωματικές και νοητικές, που πρέπει να κάνει κάθε μέρα όποιος θέλει να πετύχει να ζει σε συνθήκες ψυχοσωματικής εναρμόνισης.
Ζώντας οε τέτοιες συνθήκες, θα μπορεί να έχει μια πιο ευχάριστη, αποδοτική και δημιουργική ζωή (ευζωία), θα ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια (μακροζωία) και θα εξελιχθεί σε ανώτερα επίπεδα της ανθρώπινης συνειδητότητας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 27ο) - A

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βάση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής είναι η Αρχή των 5 Σημείων.
Αυτά τα 5 Σημεία σχηματίζουν ένα κύκλο, ο οποίος ανάλογα με τη σωστή ή όχι ακολουθία, είναι ή Παραγωγικός ή Κατα­στροφικός.
Σε κάθε ένα από αυτά τα 5 Σημεία αντιστοιχούν Όργανα- Μεσημβρινοί, Λειτουργίες, Εποχές, Αισθήσεις, Στοι­χεία, και γενικά όλα όσα υπάρχουν στη ψυχοσωματική υπό­σταση του ανθρώπου και στη φύση.
Θα μελετήσουμε εδώ τα 5 Στοιχεία του κύκλου των 5 Σημείων.
Η μελέτη θα περιοριστεί στην προσφορά- επίδραση του κάθε Στοιχείου στη Ψυχοσωματική Εναρμόνιση του ανθρώπου και κατ’ επέκταση στην Ευζωία και Μακρο­ζωία του.
Σε άλλη μελέτη θα αναλυθεί η μεταξύ τους αλληλεπίδραση μέσα στο κύκλο των 5 Σημείων.