Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Νομικά και Ηθικά Διλήμματα στη Νοσηλευτική


   
Το δίλημμα αποτελεί ανάγκη επιλογής μεταξύ δύο δυσά­ρεστων και ηθικά περίπλοκων εναλλακτικών επιλογών. Οι νοσηλευτές που παρέχουν φροντίδα στον τομέα της παθολογικής - χειρουργικής νοσηλευτικής αντιμετωπίζουν δι­λήμματα σχεδόν καθημερινά. Τα πιο κοινά διλήμματα αφο­ρούν θέματα εχεμύθειας, τα δικαιώματα του ασθενούς, κα­θώς και ζητήματα που αφορούν τον ασθενή τελικού στα­δίου και το θάνατο. Ο νοσηλευτής πρέπει να χρησιμοποιεί ηθικές και νομικές κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να λάβει αποφάσεις για ηθικές πράξεις κατά την παροχή νοση­λευτικής φροντίδας.

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 76ο)


ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΟι προσωπικές σχέσεις των συζύγων έχουν ρυθμιστεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο (ξεχωριστή διαβίωση, διαζύγιο, νέοι γάμοι κ.λ.π.).
Τι γίνεται όμως με τα ανήλικα παιδιά; πού μένουν, πώς ζουν, ποιος έχει τη μεριμνά τους και ποιος πληρώνει για τα έξοδα διαβίωσης τους;
Κατ’ αρχήν η γονική μέριμνα είναι καθήκον και δικαίωμα των γονιών, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Περιλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση που το αφορά.