ΤΗΛ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεν. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου» (Εξοχή Θεσ/νίκης) 2310 357602
Αιμοδοσία Νοσοκομείου 2313 307011 - FAX:2313307011

Γεν. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» (Κων/πόλεως 49, Θεσ/νίκη) 2313 312000
Αιμοδοσία Νοσοκομείου 2313 312810 - FAX: 2310892817

Πανεπ. Γεν. Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» (Στ. Κυριακίδη 1, Θεσ/νίκη) 2310 993110-1
Αιμοδοσία Νοσοκομείου 2310 993405 - FAX: 2310993401