Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 3ο)


Μολυσμένες ή κακώς παρασκευασμένες τροφές ήταν η αιτία εξαιτίας της οποίας αρρώστησαν 81 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, με αποτέλεσμα σχεδόν 9.000 άνθρωποι να πεθάνουν απ' αυτό. Τα παιδιά είναι ανάμεσα στις ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.
Για να προστατεύσετε το παιδί σας από τα μικρόβια που προκαλούν τροφική  δηλητηρίαση, είναι πολύ σημαντικό ν' ακολουθείτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 2ο)Στην αυτοδιαχείριση, εσείς και ο γιατρός σας είστε συνεργάτες στη φροντίδα σας. Ο γιατρός σας μπορεί να παρέχει πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμε­τωπίσετε την ασθένειά σας πιο αποτελεσματικά.
Ωστόσο, η θεραπεία που λειτουργεί καλύτερα για ένα άλλο άτομο, που αντιμετωπίζει παρόμοια με εσάς κατάσταση, μπορεί να μην είναι το καλύτερο για σας. Συζητήστε με τον γιατρό σας τις διά­φορες επιλογές που έχετε και βοηθήστε τον να δημιουργήσει το καλύτερο σχέδιο θεραπείας για σας. Τελικά, κανένας δεν ξέρει περισσότερο από εσάς τα συναισθήματά σας, τις συνή­θειες σας και το πώς τα δικά σας προβλήματα υγείας επιδρούν πάνω σας.
Μέρος της αυτοδιαχείρισης είναι να ζητήσετε τη βοήθεια που χρειάζεστε για το πρόβλημα σας. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να προέλθει από τους φίλους και την οικογένεια, όπως και από τον γιατρό σας ή από μια ομάδα υποστήριξης για ανθρώπους με το ίδιο πρόβλημα υγείας.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1ο)

ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι πιο κοινές αιτίες του στρες στη ζωή μας;
Το στρες μπορεί να προκύψει για ποικίλους λογούς, από ένα τραυματικό ατύχημα, από τον θάνατο αγαπημένων προσώπων ή από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μπορεί, επίσης, να είναι παρενέργεια μιας ασθένειας.
Επιπλέον, υπάρχει στρες που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής στον εργασιακά χώρο και με τις οικογε­νειακές ευθύνες. Είναι δύσκολο να μένουμε ήρεμοι και χαλαροί στη δύσκολη ζωή μας. Έχουμε πολλούς ρόλους: σύζυγος, γονιός, φίλος, εργαζόμενος. Με όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, κάποιες φορές φαίνεται σχεδόν αδύνατο να βρεθούν τρό­ποι να χαλαρώσουμε. Όμως, είναι σημαντικά να βρεθούν αυτοί οι τρόποι. Η υγεία μας εξαρτάται από αυτό.

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015