Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 49ο)Η κατάθλιψη αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα στην εποχή μας. Η κατάσταση αυτή εμφανίζει ορισμένα τυπικά χαρακτη­ριστικά, ανάμεσα στα οποία τα πιο συνηθισμένα είναι: Έλλειψη ευχαρίστησης, κακή διάθεση, απώλεια του ενδιαφέ­ροντος για ζωή καθώς και αδιαφορία για όσα πράγματα, σχέ­σεις, δραστηριότητες και ασχολίες ενδιέφεραν και έδιναν χαρά στο άτομο μέχρι τότε.

Μελαγχολία ή/και απελπισία.
Μόνιμο αίσθημα κούρασης και αδυναμίας.
Τάση για αρνητικές σκέψεις, δυσαρέσκεια, πικρία για τη συμπεριφορά των άλλων ή αντίθετα, σκέψεις αυτομομφής, ενοχές και τάση να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του για όλα. Συχνά μεγαλοποιεί κανείς τις ευθύνες του για απώλειες ή λάθη του παρελθόντος, ή ανακαλύπτει λάθη και ευθύνες για τον εαυτό του, χωρίς όμως να υπάρχουν πραγματικά.
Στα πλαίσια της κατάθλιψης ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνε­ται μεγάλη μείωση της αυτοπεποίθησής του, να νομίζει ότι δεν αξίζει και ότι δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε.
Συχνά μπορεί να υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονίας ή ακόμα και απόπειρες αυτοκτονίας.
Το άτομο μπορεί να υποφέρει από αϋπνίες ή αντίθετα να κοι­μάται πάρα πολύ.
Μπορεί να έχουμε σοβαρή ελάττωση της όρεξης για φαγητό και απώλεια βάρους ή αντίθετα μεγαλύτερη επιθυμία για φαγητό και αύξηση του σωματικού βάρους.
Σε πολλές περιπτώσεις η κατάθλιψη δεν είναι ιδιαίτερα σοβα­ρή και οι άνθρωποι την υφίστανται χωρίς να κάνουν τίποτε για να βοηθηθούν. Άλλοτε πάλι παίρνουν κάποιο αντικαταθλιπτι­κό φάρμακο από κάποιον γιατρό. Σε πολύ σοβαρές περιπτώ­σεις κατάθλιψης τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται με μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να μοιάζουν να απειλούν την ίδια τη ζωή του ατόμου, σε αυτή την περίπτωση η παρέμ­βαση του ειδικού θεωρείται επιβεβλημένη.
Η εναλλακτική θεραπευτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθη­τική και χρήσιμη στην καταθλιπτική διάθεση. Αποκαθιστώντας τη φυσιολογική ροή της ενέργειας μέσα στον άνθρωπο, είναι σε θέση να βελτιώνει τη ψυχική κατάσταση και να δημι­ουργεί συγχρόνως καλύτερες συνθήκες υγείας γενικότερα στον οργανισμό, δημιουργώντας μια θετικότερη σχέση ανάμε­σα στο σώμα και στον νου. Ειδικά τα ανθοϊάματα μοιάζουν να αποτελούν έναν εξαίρετο φίλο και βοηθό σε καταστάσεις, όπως οι παραπάνω. Αν καταλάβουμε σωστά ποια ανθοϊάματα χρειαζόμαστε, οι περισσότερες από τις συνηθισμένες περι­πτώσεις καταθλιπτικών εκδηλώσεων μπορούν να μετασχημα­τιστούν και η αρμονία, η δύναμη και η θετική διάθεση να επι­στρέψουν στον νου και στην ψυχή μας. Αλλά και στις πολύ «περιπεπλεγμένες» και βαριές καταστάσεις τα ανθοϊάματα θα δράσουν ιδιαίτερα ευεργετικά, πολλαπλασιάζοντας τα αποτε­λέσματα της όποιας ιατρικής θεραπείας και ελαχιστοποιώντας τις δυσάρεστες επιπτώσεις της στον οργανισμό και στον ψυχι­σμό.
Ας αναφερθούμε λοιπόν σε μερικά από τα ανθοϊάματα που συνήθως βοηθούν στην κατάθλιψη- όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα εμπειρία- ξεκινώντας από τα γνωστά σε πολλούς Ιάματα του Μπαχ.

Από αυτά τα συνηθέστερα ιάματα είναι:
-Το Gentian, για το αίσθημα δυσφορίας, αποθάρρυνσης και δυσαρέσκειας με τις καταστάσεις του παρόντος.
-Το Gorse, για την απελπισία που μπορεί να αισθάνεται κανείς.
-Το Wild Rose, για το αίσθημα της παραίτησης από τη ζωή, για την έλλειψη της διάθεσης να συμμετέχει κανείς στη ζωή και να βρίσκει ενδιαφέρον σ’ αυτήν.
-Το Willow, για τον άνθρωπο που η κακή του διάθεση οφεί­λεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι βλέπει μόνο αρνητικά στη ζωή, που είναι γεμάτος θυμό, μνησικακία και πικρία για τους άλλους και που δεν μπορεί να βρει τη διάθεση να αναστρέψει την αρνητικότητα στην οποία μοιάζει να έχει βυθιστεί.
-Το Star of Bethlehem, όταν έχουν προηγηθεί της κατάθλιψης γεγονότα που προκάλεσαν σοκ στο άτομο και το τραυμάτισαν ψυχολογικά.
-Το Cherry Plum, για τον άνθρωπο που σκέπτεται ότι η ζωή του είναι τέτοια που δεν αξίζει να τη ζει, που κάνει σκέψεις αυτοκτονίας- έστω και αν ξέρει ότι ποτέ δεν πρόκειται να τις πραγματοποιήσει- αλλά και γι’ αυτόν που πραγματικά θέλει να αυτοκτονήσει (στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτη­τη η ιατρική επίβλεψη).
-Το Agrimony, για την τάση να αντιδρά κανείς στην κατάθλι­ψή του με το να τρώει πολύ ή να πίνει αλκοόλ ή να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. Το ίδιο ανθοΐαμα θα βοηθή­σει αυτούς που πιέζονται για να φαίνονται χαρούμενοι και ευδιάθετοι ή αυτούς που κρύβουν το ότι έχουν κατάθλιψη, γιατί φοβούνται ότι, αν δείξουν το πώς πραγματικά αισθάνο­νται, δεν θα κάνουν καλή εντύπωση στους άλλους, ότι οι άλλοι θα τους απορρίψουν ή ότι δεν θα θέλουν τη συντροφιά τους.
-Ανθοϊάματα όπως το Pine και το Australian Bush Sturt Desert Rose, για τις ενοχές και την τάση να αυτοβασανίζεται κανείς, κατηγορώντας τον εαυτό του με το παραμικρό και για διάφορα πράγματα.
-Το Larch, για την τόνωση της αυτοπεποίθησης και της πίστης του ατόμου στις ικανότητές του.
-Το Mustard, αν υπάρχει μια γενική μελαγχολική διάθεση και ‘πεσμένη ενέργεια’, χωρίς φανερό λόγο.
-Το Honeysuckle, όταν η κατάθλιψη συνοδεύεται από απο­γοήτευση στην ενθύμηση χαμένων ευκαιριών ή λαθών του παρελθόντος, ή αντίθετα όταν το άτομο νιώθει νοσταλγία για το παρελθόν, θλίψη ή/και αγωνία για το ότι η ηλικία του προ- χωρά κ.λπ.
-Το Oak, για τον άνθρωπο που αισθάνεται ότι συνθλίβεται είτε από το βάρος των ευθυνών, που δεν τον αφήνουν να χαλαρώσει και να χαρεί, είτε από τον μεγάλο αγώνα που χρει­άζεται να κάνει, για να υπομείνει το βάρος των προσωπικών, ψυχολογικών ή άλλων προβλημάτων του. Το Oak θα ξεκου­ράσει, επίσης, τους ανθρώπους που είναι πολύ ‘σοβαροί’ και που δεν μπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό τους λίγη διασκέ­δαση ή λίγο παιγνίδι.
-Το Olive, για τις περιπτώσεις όπου η κατάθλιψη συνοδεύεται ή και οφείλεται εν μέρει σε σωματική και ψυχολογική εξά­ντληση και υπερκόπωση.
-Το Chestnut Bud, όταν η κατάθλιψη συνοδεύεται από ψυχο­σωματικά συμπτώματα ή όταν το άτομο χρειάζεται να κατα­νοήσει καλύτερα τους λόγους και τις αιτίες που του προκαλούν κατάθλιψη. Το ανθοΐαμα αυτό αυξάνει την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης και της ενσυνείδητης ενημερότητας (awareness) και δεν αποτελεί από μόνο του ανακουφιστικό μέσο για την κατάθλιψη -αντίθετα μπορεί συχνά να εντείνει προσωρινά τα δυσάρεστα συναισθήματα, δίνοντας όμως παράλληλα και την απαραίτητη κατανόηση που μπορεί να οδηγήσει στην αντιμετώπισή τους.
-Το Red Chestnut, αν η ανάγκη να αλλάξει κάποιος τις συν­θήκες της ζωής του, προκειμένου να την κάνει πιο ευχάριστη και λιγότερο καταθλιπτική, προσκρούει στον φόβο για τους αγαπημένους του και στη δυσκολία του να δράσει ενάντια στις επιθυμίες τους, μήπως και τους στενοχωρήσει.
Ένας συνδυασμός από τα ανθοϊάματα του Μπαχ: White Chestnut, Cherry Plum και Impatiens καθώς και από τα Australian Bush Boronia, Crowea και Black Eyed Susan θα βοηθήσουν σημαντικά αυτούς που δεν μπορούν να κοιμηθούν.
Ανθοϊάματα όπως το Gorse, το Aspen και το Rescue Remedy μπορεί να χρειάζονται, επίσης, αν κάποιος ξυπνά τη νύχτα και δυσκολεύεται να ξανακοιμηθεί. Το Wild Rose και το Olive, που ήδη αναφέραμε, αλλά και η γενικότερη βελτίωση της διά­θεσης και της όρεξης για ζωή θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της τάσης του να κοιμάται κανείς πολύ, όταν είναι σε κατάθλιψη.
Τα ανθοϊάματα που προέρχονται από τα λουλούδια της Βερικοκιάς (Apricot), της Βουκαμβίλιας (Bougainvillea), του Δενδρολίβανου (Rosemary) και της Γαρδένιας, είναι εξαιρετικά στο να βοηθούν στη γενική βελτίωση της ψυχικής διάθεσης.
Το ανθοΐαμα της Βατομουριάς (Blackberry) καλμάρει τον φόβο και το άγχος που συχνά συνοδεύουν ανάλογες καταστά­σεις.
Το ανθοΐαμα California Wild Rose της Flower Essence Society (FES) επιδρά άμεσα επαναφέροντας τη διάθεση και την ικανότητα να βρίσκει κανείς ευχαρίστηση και ενδιαφέρον στις καθημερινές του ασχολίες. Το ανθοΐαμα Zinnia, επίσης, της FES καθώς και το Little Flannel Flower των Australian Bush βοηθούν, τέλος, στο να γίνει κανείς ξανά ‘λίγο παιδί’, να μπορεί να παίζει και να χαίρεται και να μη παίρνει τόσο πολύ στα σοβαρά τις αρνητικές όψεις της ζωής.
Τέλος, ας μη ξεχνάμε ποτέ τη βασική ολιστική αρχή, ότι δηλα­δή ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ότι χρειάζεται εξει­δικευμένη, προσωπική αντιμετώπιση. Στην περίπτωση των ανθοϊαμάτων αυτό σημαίνει ότι συχνά απαιτούνται και κάποι­ες ειδικές επιλογές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσωπικά προ­βλήματα του κάθε ανθρώπου.


ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Αντιμετωπίζοντας τις εντάσεις και
το στρες της καθημερινής ζωής.

Η ζωή του σημερινού ανθρώπου είναι συχνά γεμάτη από ένταση και στρες, που δημιουργούν οι συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Η κάθε μέρα μοιάζει για πολλούς με μια πραγματική κούρσα ταχύτητας, καθώς αισθάνεται κανείς αναγκασμένος να ‘τρέχει’ συνεχώς, για να προλάβει ανάγκες και υποχρεώσεις. Το συνεχές αυτό στρες κουράζει τον άνθρωπο και τον εξαντλεί, κάνοντάς τον συχνά νευρικό και ανυπόμονο, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του και υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής του.
Ανάμεσα στα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς, για να βελτιώσει τη ψυχική του κατάσταση και να μάθει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το στρες, είναι να χρησι­μοποιήσει ανθοϊάματα. Αξιοποιώντας τα με κατάλληλο τρόπο μπορεί κανείς να βιώσει μια άμεση και θεαματική ανακούφιση, αλλά και να ‘εκπαιδεύσει’ σταδιακά τον νου του, ώστε να λειτουργεί σε συνθήκες ηρεμίας και γαλήνης, έστω και αν οι συνθήκες γύρω του πιέζουν για το αντίθετο.
Το ανθοΐαμα του Μπαχ ‘Impatiens’ είναι το κατεξοχήν ανθοΐαμα για το στρες αυτού του είδους. Ο τύπος ανθρώπου που το χρειάζεται ζει σε μια κατάσταση βια­σύνης και αισθάνεται ότι ‘ο χρόνος δεν φτάνει’. Μιλάει και κινείται με ανυπομονησία και άγχος, προσπαθώντας να προλάβει να τελειώσει αυτό που κάνει, ενώ συγχρό­νως σκέπτεται αυτά που έχει να κάνει στη συνέχεια. Αισθάνεται μεγάλη δυσφορία, όταν πρέπει να περιμένει, και νοιώθει αφόρητη πίεση π.χ. μπροστά στις ‘ουρές’ ή στο μποτιλιάρισμα του δρόμου. Χάνει την υπομονή του, όταν οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται γρήγορα, ένα χαρα­κτηριστικό που φαίνεται έντονα στις περιπτώσεις των γονιών την ώρα που βοηθούν τα παιδιά τους στο διάβα­σμα και τα βλέπουν να ‘χαζεύουν’ ή να αργούν να αντιληφθούν το μάθημα ή ακόμα να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη.
Το στρες και η πίεση αυτού του είδους καταλήγουν συχνά να κάνουν τον άνθρωπο να φέρεται άσχημα στους άλλους, καυγαδίζοντας και φωνάζοντας, έστω και αν το μετανιώνει μετά, αναγνωρίζοντας ότι φταίει η πίεση που αισθάνεται για να τα προλάβει όλα και η κούραση που αυτή του προκαλεί. Προβλήματα αϋπνίας, επίσης, είναι συχνά στους ανθρώπους που βιάζονται συνεχώς και δεν μπορούν να χαλαρώσουν.
Ανθοϊάματα όπως το Impatiens, αν χρησιμοποιηθούν με συστηματικό τρόπο, είναι σε θέση να αλλάξουν τελεί­ως ένα τέτοιο ‘σκηνικό’ και σιγά σιγά να βοηθήσουν τον άνθρωπο να οικοδομήσει μια περισσότερο γαλήνια και υπομονετική φύση.
Κάποιες φορές οι άνθρωποι αισθάνονται πως η πίεση της ζωής τους τούς φέρνει σε σημεία ‘οριακά’ και νοιώ­θουν ότι είναι έτοιμοι να χάσουν τον αυτοέλεγχό τους και να αρχίσουν να ξεσπούν ανεξέλεγκτα. Άλλοι δυσκο­λεύονται απλώς να χαλαρώσουν και να αφεθούν, νοιώ­θοντας ότι πρέπει να ελέγχουν τα πάντα την κάθε στιγ­μή, κάτι που τους κουράζει και τους κάνει λιγότερο απο­τελεσματικούς. Το ανθοΐαμα ‘Cherry Plum’ είναι εξαιρε­τικά βοηθητικό σε τέτοιες περιπτώσεις, βελτιώνοντας άμεσα την κατάσταση και επιτρέποντας στον νου να χαλαρώσει και να μάθει να ‘εμπιστεύεται’ περισσότερο την εσωτερική ροή των πραγμάτων, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο ξεκούραστη και αποτελεσματική στάση ζωής.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της καθημερινής υπερφόρτω­σης του νου με σκέψεις και έγνοιες παντός είδους είναι το να αισθάνεται κανείς το κεφάλι του βαρύ και γεμάτο από σκέψεις που δεν τον αφήνουν να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί. Η αίσθηση αυτή περιγράφεται συχνά με την εξής φράση: ‘σαν να παίζει μια κασέτα μέσα στο κεφάλι’. Με το ανθοΐαμα του Μπαχ ‘White Chestnut’ μαθαίνουμε σιγά σιγά να ηρεμούμε τον νου και να τον ξεκουράζουμε από τις πολλές και άσχετες συνήθως σκέ­ψεις που συνωστίζονται εκεί. Πονοκέφαλοι και αϋπνίες συχνά βελτιώνονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ συγχρόνως η ικανότητα συγκέντρωσης και η νοητική διαύγεια βελ­τιώνονται. Η άσκηση στον διαλογισμό ‘εξυπηρετείται’ εξαιρετικά με αυτό το ανθοΐαμα.
Ένας συχνός λόγος που κάνει πολλούς ανθρώπους να εκνευρίζονται και να στρεσάρονται στην καθημερινότητά τους είναι η δυσκολία τους να καταλάβουν τον άλλο, να μπουν στη θέση του και να τον κρίνουν με περισσότε­ρη κατανόηση και επιείκεια ή απλώς να αντιπαρέλθουν τα διάφορα μικροπροβλήματα που δημιουργούνται από τα ελαττώματα των άλλων. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα στον εργασιακό χώρο, ανάμεσα σε συναδέλ­φους, υφισταμένους, προϊσταμένους κ.λπ., αλλά και μεταξύ φίλων ή συντρόφων και εκδηλώνεται χαρακτηρι­στικά στη σχέση πολλών γονιών με τα παιδιά τους. Οι γονείς αυτοί θυμώνουν και διαπληκτίζονται με τα παιδιά τους, κρίνοντας με αυστηρότητα τις παιδικές σκανταλιές ή την άρνηση των παιδιών να διαβάσουν τα μαθήματά τους στην ώρα τους και όπως πρέπει. Μόλις όμως χρησι­μοποιήσουν το ανθοΐαμα του Μπαχ ‘Beech’, το κατάλλη­λο γι’ αυτή την περίπτωση, βλέπουν να αναδύεται από μέσα τους μια πολύ διαφορετική διάθεση αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, πιο ήπια, πιο συγκαταβατική και πιο γλυκιά. Ο διαρκής εκνευρισμός υποχωρεί και αυτό τους ανακουφίζει και τους ξεκουράζει, ενώ βλέπουν συγχρόνως τους άλλους, π.χ. στην περίπτωση αυτή τα παι­διά τους, να ανταποκρίνονται με πολύ καλύτερη συμπε­ριφορά και να γίνονται πολύ πιο συνεργάσιμα και υπά­κουα.
Ένα ανθοΐαμα που δεν ανήκει στη συλλογή του Μπαχ αλλά που βοηθά πολύ στη χαλάρωση είναι αυτό που προέρχεται από το φυτό Dandelion (ραδίκι). Το ανθοΐαμα αυτό κυριολεκτικά καθαρίζει και αποβάλλει τις εντά­σεις από το μυοσκελετικό σύστημα, ξεκουράζοντας τους μυς από φυσικές αλλά και συναισθηματικές εντάσεις και βελτιώνοντας έτσι τη στάση και την ευλυγισία του σώματος. Η σημαντική αυτή βελτίωση, άμεσα ορατή αν θελήσει να την παρατηρήσει κανείς, γίνεται ίσως ακόμα καλύτερα αντιληπτή σε πρακτικές σωματικής άσκησης, που προϋποθέτουν ευλυγισία, όπως π.χ. η γιόγκα.
Πολλά ακόμα ανθοϊάματα θα μπορούσαμε να αναφέ­ρουμε, ανάλογα με το είδος του στρες και με την ιδιοσυ­γκρασία του ατόμου που το βιώνει. Τα παραπάνω απο­τελούν απλώς κάποιες από τις πολύ συνηθισμένες περι­πτώσεις, στις οποίες ο καθένας λίγο ως πολύ τυχαίνει να βρεθεί, για περισσότερο ή λιγότερο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου