Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 40ο)

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Έχετε μια αλλεργία όταν το σώμα σας αντιδράει υπερ­βολικά σε ουσίες που συνήθως δεν προκαλούν προβλή­ματα για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτές οι ουσίες καλούνται αλλεργιογόνα. H υπερβολική αντίδρα­ση του σώματός σας στα αλλεργιογόνα είναι αυτό που προκαλεί τα συμπτώματα.

Ο γιατρός σας μπορεί να θελήσει να κάνει μια δοκιμή στο δέρμα για να καθορίσει τι ακριβώς προκαλεί την αλλεργία σας. Μια εξέταση αλλεργίας με μικροσκοπικά ποσά αλλεργιογόνων επάνω στο δέρμα σας θα σας δείξει τις ουσίες προς τις οποίες είστε ευαίσθητοι. Μόλις μάθε­τε σε ποια αλλεργιογόνα είστε αλλεργικοί, εσείς και ο γιατρός σας μπορείτε να αποφασίσετε την καλύτερη θεραπεία.

Κοινά συμπτώματα αλλεργίας:
* Μια μύτη που στάζει
* Δάκρυα στα μάτια
* Φαγούρα στη μύτη, στα μάτια και στεγνό στόμα
* Φτέρνισμα
* Βουλωμένη μύτη
* Πίεση στη μύτη και στα μάγουλα
* Βουλωμένα αυτιά
* Σκοτεινοί κύκλοι κάτω από τα μάτια
* Κυψέλες

Ποια είναι τα πιο κοινά αλλεργιογόνα;
Γύρη από τα δέντρα, χλόη και ζιζάνια.
Η μούχλα και οι μύκητες. Αυτή η αλλεργία είναι συνή­θως χειρότερη κατά τη διάρκεια του υγρού και βροχερού καιρού.
Η τρίχα των ζωών. Πρωτεΐνες που βρίσκονται στο δέρμα, στο σάλιο και στα ούρα των γούνινων κατοικί­διων ζώων, π.χ. οι γάτες και τα σκυλιά είναι αλλεργιογό­να.
Σκόνη. Πολλά αλλεργιογόνα είναι στη σκόνη (συμπερι­λαμβανομένων των μυκήτων σκόνης).

Πράγματα που μπορούν να χειροτερέψουν τα συμπτώματα της αλλεργίας σας
* Ψεκασμοί από σπρέι
* Ατμοσφαιρική ρύπανση
* Κρύες θερμοκρασίες
* Υγρασία
* Καπνός τσιγάρου
* Αέρας
* Καπνός ξύλου

Πώς μπορώ να αποφύγω τα αλλεργιογόνα;
Γύρη. Κάντε ντους πριν την ώρα του ύπνου, ώστε να πλένεστε από τη γύρη και από άλλα αλλεργιογόνα στην τρίχα και στο δέρμα σας. Αποφύγετε να πάτε έξω. Κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλεισμένα, και χρησιμοποιήστε ένα κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι και στο αυτοκίνητό σας.
Μούχλα - μύκητες. Μπορείτε να μειώσετε το ποσοστό της μούχλας στο σπίτι σας με το να καθαρίσετε τις κουρ­τίνες, το ντους, τα παράθυρα των λουτρών, τους υγρούς τοίχους, τις γωνίες και τα εσωτερικά δοχεία απορριμμά­των. Χρησιμοποιήστε ένα μίγμα νερού και χλωρίου για να σκοτώσετε την μούχλα. Ανοίξτε τις πόρτες, τα παρά­θυρα και τους ανεμιστήρες, για να αυξήσετε την κυκλο­φορία του αέρα.
Μην καλύπτετε τα λουτρά ή άλλα υγρά δωμάτια με μοκέτες. Η μείωση της υγρασίας στο σπίτι σας σε 50% ή λιγότερο μπορεί επίσης να βοηθήσει.
Τρίχα ζώων. Εάν οι αλλεργίες σας είναι έντονες, μπο­ρεί να πρέπει να δώσετε τα κατοικίδια ζώα σε άλλους.
Σκόνη και μύκητες σκόνης. Για να μειωθεί η σκόνη στο σπίτι σας, αφαιρέστε κουρτίνες, μαξιλάρια, επικα­λυμμένα έπιπλα και μαλακά παιχνίδια. Αντικαταστήστε τους τάπητες με το λινέλαιο ή το ξύλο. Τα γυαλισμένα πατώματα είναι καλύτερα. Σφουγγαρίστε το πάτωμα με μια υγρή σφουγγαρίστρα και σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό ύφασμα. Βάλτε μια μηχανή να καθαρίζει τον αέρα (ιονιστής).

Ποια φάρμακα μπορώ να πάρω για να ανακουφί­σω τα συμπτώματά μου;
Οι Antihistamines μειώνουν το φτέρνισμα και τη φαγού­ρα των αλλεργιών. Είναι πιο χρήσιμες εάν τις χρησιμο­ποιείτε προτού εκτεθείτε στα αλλεργιογόνα.
Μερικές antihistamines μπορούν να προκαλέσουν υπνη­λία και ξηρό στόμα. Ρωτήστε τον γιατρό σας για το είδος που είναι καλύτερο για σας.
Decongestants: ανακουφίζουν προσωρινά τη βουλωμένη μύτη. Τα Decongestants βρίσκονται σε πολλά φάρμακα και υπάρχουν ως χάπια, σπρέι και σταγόνες μύτης. Χρησιμοποιούνται καλύτερα μόνο για ένα σύντομο χρο­νικό διάστημα. Τα σπρέι και οι σταγόνες μύτης δεν πρέ­πει να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από 3 ημέρες, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί εξάρτηση από αυτά.
Ο γιατρός σας μπορεί να ορίσει ποια φάρμακα λειτουρ­γούν για σας.
Σταγόνες ματιών. Εάν τα άλλα φάρμακά δεν σας βοη­θούν αρκετά, ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει σταγόνες ματιών.
Τι είναι τα εμβόλια αλλεργίας;
Τα εμβόλια αλλεργίας περιέχουν ένα μικρό ποσό αλλερ­γιογόνων. Δίνονται με προγραμματισμένο τρόπο, έτσι ώστε το σώμα σας να συνηθίζει τα αλλεργιογόνα και να μην αντιδράει πλέον σε αυτά.
Τα εμβόλια αλλεργίας χρησιμοποιούνται μόνο όταν μπο­ρούν να προσδιοριστούν τα αλλεργιογόνα στα οποία είστε ευαίσθητοι και όταν δεν μπορείτε να τα αποφύγε­τε.
Για να ανακαλύψετε εάν αυτό το άρθρο σας αφορά και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, συζητήστε με τον οικογενειακό σας γιατρό.

Οι αλλεργίες είναι μια έντονη αμυντική αντίδραση του οργανι­σμού ενάντια σε ουσίες που στην πραγματικότητα δεν είναι βλαβερές. Παρόλα αυτά όμως, το σώμα τις ερμηνεύει σαν τέτοιες και αντιδρά σ’ αυτές με διάφορους αμυντικούς μηχα­νισμούς, που εμφανίζονται με τη μορφή των συμπτωμάτων. Αυτούς τους αμυντικούς μηχανισμούς τούς ονομάζουμε ‘αλλερ­γίες’.
Οι αιτίες των αλλεργιών είναι διάφορες και συχνά αποτελούν τον συνδυασμό οργανικών, συγκινησιακών και ψυχικών παρα­γόντων. Για τον λόγο αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπι­στεί ολιστικά και το άτομο χρειάζεται να αναπροσαρμόσει τον τρόπο ζωής του σε γενικές βάσεις, έτσι ώστε να καταβάλλει τις ανάλογες προσπάθειες για να ζει σε αρμονία με τους νόμους της φύσης. Ακόμα και ο τρόπος που σκέπτεται πρέπει να γίνει αντικείμενο αλλαγής.

Ρωτάτε πάντα τον γιατρό σας, για να δείτε ποιες συμβουλές είναι κατάλληλες για σας.

1.   Οι τροφές που συνήθως προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις είναι το γάλα και τα παράγωγά του, το σιτάρι και τα παράγωγά του, τα αυγά, οι πατάτες και τα πορτοκάλια.
2.   Όταν η αλλεργία σας βρίσκεται σε έξαρση, απο­φεύγετε για ένα διάστημα το γάλα και τα παράγωγά του, μέχρι να επέλθει ύφεση.
3.   Σύμφωνα με τον Dr. Airola μια δόση 15 χγρ. μαγγα­νίου, δυο φορές την εβδομάδα, για ένα διάστημα δέκα εβδομάδων, μπορεί να βοηθήσει. Προσωπικά, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αυτή τη μέθοδο.
4.   Οι βιταμίνες οι οποίες είναι γνωστό ότι ωφελούν είναι οι C, Α, Ε και Β5 - πρέπει όμως να είναι αντιαλλεργικές. (Αυτό αναφέρεται πάνω στη συσκευασία, αλλά αφορά κυρίως τις βιταμίνες Ε και Β).
5.   Πίνετε άφθονο χλιαρό νερό, προσθέτοντας, αν θέλετε, λίγο λεμόνι. Το νερό με το λεμόνι είναι ένας θαυ­μάσιος τρόπος για ν' αρχίσετε τη μέρα σας.
6.   Είναι καλό να πίνετε μηλόξυδο σε κάθε γεύμα, ανα­μειγνύοντας δυο κουταλάκια μηλόξυδο μ’ ένα κουταλά­κι μέλι σ’ ένα ποτήρι νερό.
8.   Μάθετε την εναλλασσόμενη αναπνοή και εφαρμόζετέ την κάθε πρωί για 5 λεπτά περίπου, ακολουθώντας το ρυθμό 2:1:2:1
9.   Αν υποφέρετε από δυσκοιλιότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες, για να απαλλαγείτε από το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
10.  Ζητήστε τη βοήθεια ενός ρεφλεξολόγου, για να σας κάνει μασάζ στα ανακλαστικά σας σημεία, σε ό,τι αφορά τα ιγμόρεια και το ενδοκρινικό και το νευρικό σύστημα.
Προσοχή: H σωματική και ψυχολογική σας υγεία είναι αποκλειστι­κά δική σας ευθύνη. Πάντα να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας

πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε τεχνική ή μέθοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου