Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 2ο)Στην αυτοδιαχείριση, εσείς και ο γιατρός σας είστε συνεργάτες στη φροντίδα σας. Ο γιατρός σας μπορεί να παρέχει πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμε­τωπίσετε την ασθένειά σας πιο αποτελεσματικά.
Ωστόσο, η θεραπεία που λειτουργεί καλύτερα για ένα άλλο άτομο, που αντιμετωπίζει παρόμοια με εσάς κατάσταση, μπορεί να μην είναι το καλύτερο για σας. Συζητήστε με τον γιατρό σας τις διά­φορες επιλογές που έχετε και βοηθήστε τον να δημιουργήσει το καλύτερο σχέδιο θεραπείας για σας. Τελικά, κανένας δεν ξέρει περισσότερο από εσάς τα συναισθήματά σας, τις συνή­θειες σας και το πώς τα δικά σας προβλήματα υγείας επιδρούν πάνω σας.
Μέρος της αυτοδιαχείρισης είναι να ζητήσετε τη βοήθεια που χρειάζεστε για το πρόβλημα σας. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να προέλθει από τους φίλους και την οικογένεια, όπως και από τον γιατρό σας ή από μια ομάδα υποστήριξης για ανθρώπους με το ίδιο πρόβλημα υγείας.

Τι είναι μια χρόνια ασθένεια;
Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι ασθενειών: η οξεία και η χρόνια. Μια οξεία ασθένεια δεν διαρκεί πάρα πολύ. Θεραπεύεται είτε από μόνη της είτε μετά από θεραπείες, όπως με τη λήψη φαρμάκων ή με μια χειρουργική επέμβαση. O πονόλαιμος είναι ένα παρά­δειγμα οξείας ασθένειας.
Πώς μπορεί η αυτοδιαχείριση να βοηθήσει ένα άτομο που έχει μια χρόνια ασθένεια;
Μόλις αποφασίσετε να αναλάβετε ενεργό ρόλο στην αντιμετώ­πιση της υγείας σας, εσείς και ο γιατρός σας μπορείτε να εργα­στείτε μαζί για να θέσετε τους στόχους, που θα οδηγήσουν σε καλύτερη υγεία. Αυτοί οι στόχοι θα είναι μέρος ενός γενικού σχεδίου θεραπείας.Μια χρόνια ασθένεια έχει μεγάλη διάρκεια. Έχει επιπτώσεις στην υγεία σας για μια μακρά χρονική περίοδο - ενδεχομένως για ολόκληρη τη ζωή σας. Σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας τρόπος να θεραπευτεί μια χρόνια ασθένεια. Ο διαβή­της και η υψηλή πίεση αίματος είναι παραδείγματα χρόνιων ασθενειών.
Τι μπορώ να κάνω αν έχω μια χρόνια ασθένεια;
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η χρόνια ασθένειά σας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν το συνειδητοποιήσετε αυτό, δεν θα κινητοποιηθείτε ποτέ για να αντιμετωπίσετε την ασθένειά σας αποτελεσματικά. Η αντιμετώπιση της ασθένειάς σας περιλαμβάνει την επιλογή ενός τρόπου ζωής που, μαζί με ιατρική θεραπεία, δημιουργεί υγεία. Αν δεν φροντίζετε το σώμα σας, η χρόνια ασθένειά σας μπορεί να προκαλέσει περισ­σότερα προβλήματα στο μέλλον.
Όταν έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, είναι λογικό να αισθάνεστε καταβεβλημένοι και ανίσχυροι, σαν να ελέγχει τη ζωή σας η ασθένεια. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να κάνετε καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης, να χρησιμοποιείτε σπρέι για το άσθμα ή να ελέγχετε την πίεση αίματός σας. Εντούτοις, μπορείτε να λάβετε μέτρα για να ελέγξετε τα αρνη­τικά αποτελέσματα μιας χρόνιας ασθένειας στην υγεία σας. Μια μέθοδος έλεγχου καλείται «αυτοδιαχείριση».
Τι σημαίνει «αυτοδιαχείριση» χρόνιας ασθένειας;
Αυτοδιαχείριση χρόνιας ασθένειας σημαίνει να αναλάβετε την ευθύνη να κάνετε ό,τι χρειάζεται, για να αντιμετωπίσετε την ασθένειά σας αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό να είστε υπεύ­θυνοι για την υγεία σας, επειδή οι συστάσεις του γιατρού σας δεν θα κάνουν καλό, αν δεν τις ακολουθείτε. O γιατρός δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις για σας ή να σας κάνει να αλλάξε­τε τη συμπεριφορά σας. Μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα.
Επιλέξτε ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε με ειλικρίνεια τις ανθυγι­εινές πτυχές του τρόπου ζωής σας. Αρχίστε με μια συγκεκριμέ­νη συμπεριφορά που θα θέλατε να αλλάξετε, προκειμένου να έχετε καλύτερο έλεγχο της ασθένειάς σας. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τρώτε αρκετά λαχανικά, δεν ασκείστε αρκετά ή δεν παίρνετε τα φάρμακά σας με τον τρόπο που σας έχει πει ο γιατρός.
Να γίνεστε συγκεκριμένοι. Μόλις προσδιορίσετε ένα πρό­βλημα, δηλώστε έναν συγκεκριμένο στόχο σχετικά με αυτό. Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο στόχος σας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να πετύχετε. Για παράδειγμα, αντί να πείτε: «Πρόκειται να ασκηθώ περισσότερο» αποφασίστε ποιο είδος άσκησης θα κάνετε. Να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με το ποιες ημέρες της εβδομάδας και ποιες ώρες θα ασκείστε. Ο νέος σας στόχος να είναι: «Κατά τη διάρκεια της ώρας του μεσημεριανού μου, τις Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές, πρόκειται να περπατώ 1 χιλιόμετρο στο πάρκο».
Προγραμματίστε εκ των προτέρων. Εφόσον έχετε δηλώ­σει το στόχο σας, σκεφτείτε τα εμπόδια που θα μπορούσαν να εμφανιστούν και σκεφθείτε πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Παρα­δείγματος χάριν, αν βρέχει και δεν μπορείτε να πάτε στο πάρκο, πού θα πάτε να περπατήσετε; Αν προγραμματίζετε εκ των προτέρων πώς να χειριστείτε τα εμπόδια, αυτά δεν θα σας αποτρέψουν από τον στόχο σας.
Ελέγξτε το επίπεδο τις σιγουριάς σας. Αναρωτηθείτε: «Πόσο βέβαιος είμαι ότι θα είμαι σε θέση να καταφέρω αυτόν τον στόχο;». Αν η απάντηση δεν είναι: «Είμαι πολύ βέβαιος», μπορεί να χρειαστεί να θέσετε έναν πιο ρεαλιστικό στόχο.
Μείνετε σταθεροί. Καθώς εργάζεστε προς τον στόχο σας, ενημερώστε τον γιατρό σας για το πώς νιώθετε. Αν έχετε δυσκολία να ακολουθήσετε το πρόγραμμα, ζητήστε από τον γιατρό σας να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί. Οι οπισθοδρομήσεις σας μπορούν να είναι εμπειρίες εκμάθησης που σας βοηθούν να κάνετε ένα νέο πιο επιτυχημένο σχέδιο.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι να θυμάστε ότι μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας, αν θέλετε. Ακόμα κι αν η ασθένειά σας σάς κάνει να νιώθετε κατά καιρούς ανί­σχυροι, αν συνεργάζεστε με τον γιατρό σας για να θέσετε στό­χους και παίρνετε την ευθύνη για την πορεία σας, μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που θα οδηγήσουν σε καλύτερη υγεία.
Αυτό το άρθρο παρέχει μια γενική επισκόπηση σ’ αυτό το θέμα και μπορεί να μην ισχύει για τον καθένα. Για να ανακαλύψετε αν αυτό το άρθρο ισχύει για σας και για να πάρετε περισσότε­ρες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα, συζητήστε με τον οικογενει­ακό σας γιατρό.

ΑΠΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:

1.     ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Μια “αγνή” δίαιτα χωρίς χημικά συντηρητικά, εντομοκτόνα, ορμόνες και φάρμακα, μπορεί να δώσει μια καλύτερη υγεία, πιο θετικές συγκινησιακές κατα­στάσεις, έναν καθαρότερο νου και μεγαλύτερη πνευματική αρμονία.
2.    ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Πρόσφατες μελέτες έχουν βρει ότι οι βιταμίνες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Η βιταμίνη C, η Β Καροτίνη από χυμό καρότου, μπρόκολου, γλυκοπατάτας, ντομάτας, παντζαριού και άλλων φρέσκων λαχανικών, οι βιταμίνες Β, Ε και ο ψευδάργυρος προφυλάσσουν το σώμα από την επίδραση τοξικών ουσιών και αρνητικών συναισθημάτων. Ρωτήστε τον γιατρό σας.
3.    BOTANA ή ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ. Μερικά βότανα μπορεί να είναι πολύ καταπραϋντικά ή τονωτικά και δίνουν μια επιπλέον ώθηση στην αισιοδοξία που χρειάζεται το άτομο για να κάνει τις εσωτερικές του αλλαγές.
4.    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Το σώμα είναι μια ζωντανή μηχανή και, όπως κάθε μηχανή, χρειάζεται να κινηθεί, αλλιώς θα παρουσιάσει προβλήματα. H άσκηση είναι απαραίτητη όχι μόνο για ένα υγιές μυϊκό, σκελετικό και κυκλο­φορικό σύστημα, αλλά επίσης και για ένα χαλαρό νευρικό και ένα ισορροπημένο ενδοκρινικό σύστημα.
5.    ΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ είναι ουσιαστικές για τη ροή άφθονης ζωτικής ενέργειας στο σώμα και στον εγκέφα­λο. Αυτή η βιοενέργεια είναι η βάση όλων των σωματικών και νοητικών λειτουργιών. Όταν αυτή η ενέργεια είναι πεσμένη ή εμποδίζεται να ρέει μέσα από το σωματικό-εγκεφαλικό σύστη­μα το αποτέλεσμα είναι αρρώστια, δυσαρμονία και αρνητικές συγκινησιακές και νοητικές καταστάσεις.
6.    Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΘΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ όλων των συστημάτων του σώματος και του νου είναι απαραίτητη για την καθημερινή ανανέωση όλων των συστημάτων του σώματος και του νου.
7.     Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ είναι πολύ πιο σημαντική για τη σωματική, συγκινησιακή και πνευματική υγεία και ισορροπία από ότι φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι.
8.    Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι απαραίτητη για να νιώσουμε ότι η ζωή μας αξίζει.
9.    ΜΑΣΑΖ . Το μασάζ Σιάτσου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματι­κό για να χαλαρώσει το νευρικό σύστημα, αλλά και όλα τα άλλα είδη μασάζ μπορούν να μειώσουν την αρνητικότητα του ατόμου, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να βοηθάει τον εαυτό του.
H πνευματική θεραπεία ή οποιεσδήποτε θεραπείες γίνονται με τα χέρια μπορούν επίσης να ισορροπήσουν και να αποκατα­στήσουν τη ροή της ενέργειας και κατ' επέκταση να επηρεά­σουν τον νου, έστω και για μια μικρή περίοδο.
10. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ. H υγεία μας εξαρτάται πολύ από τα συναισθήματά μας. Είναι σημαντικό να μάθουμε τρόπους αποφόρτισης καθώς επίσης και απελευθέ­ρωσης από αρνητικά συναισθήματα.