Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ


Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (EMA)

Εσύ πήρες τη νέα ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη;
Με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών εκδίδονται νέες ταυτότητες εθελοντών αιμοδοτών προς αντικατάσταση των παλαιών καρτών.
Οι νέες ταυτότητες συμβάλλουν:
  • Στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους.
  • Στην απλοποίηση της διαχείρισης των στοιχείων των αιμοδοτών και ανάκτησης του πλήρους ιστορικού τους.
  • Στη διευκόλυνση αναζήτησης και ενημέρωσης των αιμοδοτών.
Η έκδοσή της γίνεται:
1. Ο αιμοδότης μπορεί να εγγραφεί στο διαδικτυακό τόπο ΕΜΑ και να ζητήσει την έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη.
2. Από τις κατά τόπους Ν.Υ. Αιμοδοσίας.
Η Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη παραλαμβάνεται από τον αιμοδότη (με την επίδειξη την Α.Τ. ή άλλου εγγράφου επιβεβαίωσης στοιχείων), μέσω συνεργαζόμενων σημείων παράδοσης σε όλη τη Χώρα (προηγείται ενημέρωσή του με sms).
 Με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών η διαχείριση του προφίλ του κάθε Εθελοντή Αιμοδότη γίνεται από τον ίδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου